Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.01.2012 17:23 - НАДЕЖДЕН ЛИ Е РАДИОВЪГЛЕРОДНИЯТ МЕТОД?
Автор: iulii Категория: История   
Прочетен: 10994 Коментари: 5 Гласове:
12

Последна промяна: 02.01.2012 17:51

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Взето от тук: www.univer.omsk.su/foreign/fom/radij.htm 

 

НАДЕЖДЕН ЛИ Е РАДИОВЪГЛЕРОДНИЯТ МЕТОД?

От методите, които се използват за датиране на исторически артефакти, най-популярен  е радиовъглеродният. Но в процеса на прилагане на метода, и с натрупването на „радиовъглеродни”  дати, се появиха сериозни трудности, или както пише А.Олейников –„Трябваше да се замислим над още един проблем.Интензивността на лъченията пронизващи  атмосферата, е в зависимост от много космически фактори. Получава се, че количеството на образуващият се радиоактивен изотоп на въглерода  би трябвало да се колебае във времето.Трябва  да се намери метод, с помощта на който  да се отчита  това колебание. Освен това, в атмосферата  непрекъснато се изхвърлят  огромно количество въглерод, образуван в резултат на изгарянето на дърва, каменни въглища, торф,  нефт и продуктите на преработката му.Какво влияние имат тези източници на атмосферен въглерод,  върху количеството на изотопа във въздуха? За да получим истинската възраст на датираните обекти, ще се наложи да прилагаме сложни поправки, отразяващи изменението на  състава на атмосферата в протежение на последното хилядолетие. Тези неясноти, заедно с някои затруднения от технически характер, породиха съмнение в точността на  много от датировките направени чрез радиовъглеродния метод.”

Автора на методиката, У.Ф.Либби (Willard Frank Libby 17.12.1908 – 8.09.1980) без да е историк, е бил абсолютно убеден в правилността на Скалигеровите датировки, и от книгата му става ясно, че именно по утвърдената хронология   е бил калибриран и радиовъглеродният метод.Но археолога Владимир Милойчич показва  убедително, че този метод в сегашното си състояние  дава хаотични грешки  от порядъка на 1000-2000 години, и в своята „независима” датировка  на артефакти,  сляпо  следва предположената от историците датировка, и затова е невъзможно да се твърди, че я потвърждава.

Ще приведем някои поучителни подробности. Както вече казахме,  У.Ф.Либби е бил априори убеден в правилността на скалигеровата хронологична скала. Той пише: Със историците нямахме различия относно  Древния Рим и Древен Египет. НИЕ НЕ СМЕ ПРОВЕЖДАЛИ МНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ТЕЗИ ЕПОХИ, тъй като  на археолозите тази хронология е по-добре известна, отколкото ние може да установим, и предоставяйки ни образци  археолозите по-скоро ни направиха услуга.”

Това признание на Либби  е многозначително,  тъй като именно за тези райони и периоди в традиционната хронология има много въпросителни, но както видяхме , за тях” не са провеждани много определения”. Но и при  тези малочислени контролни замервания( за античността) които все пак били направени,понякога  се получават интересни резултати :

-при радиовъглеродното датиране  на колекцията на Дж.Х.Брестед(Египет)” изведнъж открихме-съобщава Либби- че третия  обект който бяхме подложили на анализ, се оказа съвременен! Това беше една от находките,..която се смяташе.. за принадлежаща на династията. Това беше тежък удар”.

Но веднага бил намерен изход. Обекта веднага бил обявен за фалшив, защото  никой не се усъмнил в правилността на Скалигеровата хронология на Древен Египет.

„В подкрепа на своите датировки, те( поддръжниците на метода) , привеждат ред косвени доказателства, съображения и изчисления, чиято  точност  е ниска а тълкуването двусмислено. За основно доказателство служат контролни радиовъглеродни измервания на образци , чиято възраст е известна  предварително.. Но щом стане  въпрос за контролните измервания, всички се позовават на първите експерименти, тоест на неголяма  серия от образци”.

Липсата(както признава и Либби) на достатъчно представителна статистика от контроли, още повече при отбелязаната по-горе разлика в датировките от порядъка на няколко хилядолетия(обяснени като фалшификати), поставя под въпрос използването на метода   за датиране на предмети в интересуващият ни период от време. Това не се отнася за геологията, където грешки от няколко хиляди години са несъществени.

Либби пише:”Все пак, ние не чувствахме недостиг на материали от епоха, намираща се  3700 години от нас, върху които да проверим точността и надеждността на метода ( но тук няма с какво да сравним радиовъглеродните датировки, защото нямаме датирани писмени източници от тази епоха –бел.авт .)…Мои познати историци, БЯХА ГОТОВИ ДА ГАРАНТИРАТ  за точността (на датировките –бел.авт.) в пределите на последните 3750 години, но когато ставаще дума за  много по-стари събития, тяхната увереност изчезваше”.

 С други думи, радиовъглеродният метод  е бил използван  там, където получените резултати трудно(практически невъзможно) може да бъдат проверени с други независими  методи.

„Някои археолози, без да се съмняват в научността на  принципите на този анализ, изказаха предположение, че в самия метод се крие възможността за  значителни грешки, предизвикани от още неизвестни причини”. Но може би тези грешки не са толкова големи и няма да са пречка за една макар и груба датировка( в интервала 2-3000 години назад)? Но се оказва , че положението е много по-сериозно. Грешките са  доста големи и хаотични. Те могат да достигнат величини от порядъка на 1000-2000 години при датиране на предмети от нашият  или от средните векове.

Списание „Наука и техника”1984г. брой 3 стр.9, съобщава за резултатите от дискусия, относно радиовъглеродният метод на два симпозиума в Единбург и в Стокхолм:” В Единбург бяха приведени стотици(!) анализи, при които  грешките в датировките  се простираха в диапазона  от 600 до 1800 години. В Стокхолм  учените се оплакваха, че радиовъглеродният метод  поради някаква причина, изкривява историята на Древен Египет  при датиране на епоха отстояща на 4000 години от нас. Има и други случаи, например в историята на балканските цивилизации..Специалистите единодушно заявиха, че радиовъглеродният метод и досега е съмнителен, защото е лишен от калибровка. Поради това  той е неприемлив, защото не дава истинските дати  спрямо календарната скала.”

Радиовъглеродните дати , както пише Л.С.Клейн  ”внесоха  объркване в редиците на археолозите. Някои  от тях приеха указанията на физиците…Тези археолози побързаха да преподредят хронологичните схеми..Първият от археолозите, който  се опълчи против радиовъглеродният метод, беше Владимир Милойчич.. който..  не само  се противопостави на използването на радиовъглеродната датировка, но и.. подложи на критика теоретичните основи на методиката.Съпоставяйки индивидуалните  измервания на съвременни образци, със  средна цифра -еталон, Милойчич  обосновава своето недоверие  със серия от блестящи парадокси.

Раковината на  съвременната американска молюска е с радиоактивност 13.8, и ако я сравним със средната цифра като абсолютна норма(15.3), се оказва            (превръщайки  резултата в години)  на една солидна възраст-около 1200 години! Цъфтящата дива роза от Северна Африка(радиоактивност 14.7) за физиците е „мъртва” от  360 години.. а австралийският евкалипт(16.31) за тях още не съществува-той ще се „роди” след около 600 години. Раковина от Флорида,  при която са отчетени 17.4 разпада в минута на грам въглерод, ще „възникне” след 1080 години.

И тъй като в миналото както и сега, радиоактивността не е била разпределена равномерно, то аналогични колебания и грешки трябва да се признаят за възможни и за древни обекти.Ето ви и нагледни факти: Радиовъглеродна датировка на средновековен олтар.. показала, че  дървото използвано за направата му още не  е покълнало! В пещерата Велт(Иран) ниско лежащите пластове са датирани 6054г.(плюс-минус415г.) и 6595г.(плюс-минус 500г.), а високо лежащият слой-8610г.(плюс-минус 610г.) до н.е. Според  така получените  резултати  излиза, че горният слой е по-стар от долния с 2556 години!? И подобни примери има много…”.

Извод: радиовъглеродният метод на датиране, е приложим само за грубо датиране на предмети, чиято възраст  се оценява на няколко десетки хиляди години, защото тогава грешката от една или две хиляди години, ще е пренебрежимо малка  със възрастта на самия обект.

Ето още няколко ярки примера:

-Живи молюски са „датирани” чрез РВМ. Резултата от анализа показва, че те са на 2300 години. Тези резултати са публикувани в списание "Science", номер 130, 11 декември  1959г. Грешка със 2300 години!

-В списание "Nature", номер 225, 7 март 1970г , се съобщава, че е проведено изследване на съдържанието на Въглерод 14 в  органичен материал от строителен  разтвор използван при строежа на английски замък. Известно е , че замъка е строен преди 738 години. Но РВ ДАТИРАНЕ ДАВА ВЪЗРАСТ ОТ 7370 ГОДИНИ.

-Току-що отстреляни тюлени  са изследвани, и резултатите показали възраст от 1300 години!Грешка със 1300 години!А мумифицирани от 30 години  трупове на тюлени , са дали възраст  от 4600 години.Резултатите  са публикувани в  "Antarctic Journal of the United States", номер 6, 1971 год.

В тези примери виждаме как радиовъглеродното датиране УВЕЛИЧАВА ВЪЗРЪСТТА на обектите с ХИЛЯДИ ГОДИНИ.Затова е разбираемо защо средновековни артефакти се „отпращат” в дълбока древност!Но както видяхме, има и обратни резултати, при които се получава, че образеца е от бъдещето.

Л.С.Клейн продължава: ” Милойчич призовава, най –накрая да се прекрати  редактирането н а получените резултати. Той призовава физиците ДА НЕ ОТСЯВАТ ДАТИ, които поради някаква причина се оказват невероятни за археолозите, и да се публикуват всички резултати без изключение.Милойчич  предлага на археолозите  да прекратят практиката да ЗАПОЗНАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИЗИЦИТЕ, с предполагаемата възраст на находките, и да не дават никаква информация, докато не се извърши изследването.Иначе ще бъде невъзможно да се установи  достоверността на метода. Освен това, при подобно”редактиране” на резултатите от датирането, оказва влияние  субективните възгледи на изследователите, което се отразява  на  крайният вид на получената по този начин хронологичната схема.

Така например, в Грьонинген, където археолога Бекер отдавна е привърженик на кратката хронология( може би става въпрос за т.нар. кратката и дългата история на Древен Египет-бел.пр.), поради някаква причина и радиовъглеродните дати също се „придържат” към тази схема, докато в Шлезвиг и в Хайделберг, където  Швабдисен и други археолози клонят към дългата  хронология, аналогични материали дават по-високи  като години резултати.”

Тук всякакви коментари просто са излишни.

През 1988 г. се разразиха много спорове, когато станаха явни резултатите от радиовъглеродната датировка на Торинската плащеница. Според традиционната версия, тази плащеница е съхранила образа на разпънатия  Христос(1 век от новата ера),  тоест  възрастта на тъканта би трябвало да е 2000 години. Но резултат от изследването дава съвсем друга дата.11-13 век!?Изводите:

-Или плащеницата е фалшива

-или грешките при този вид датиране достигат стотици и даже хиляди години.

-или Христос е живял през 11 или 13 век(тогава каква история учим?)

Както виждаме, радиовъглеродното  датиране се оказва повече или по-малко ефективно, само при  анализ на много древни предмети, чиято възраст достига десетки или стотици хиляди години, защото тогава присъщите на метода  грешки  от няколко хиляди години ще са несъществени. Механичното прилагане на метода за датиране на предмети с предполагаема възраст до две хиляди години е немислимо. Налагат се многобройни изследвания, калибриране на резултатите и обширна статистика на образци с достоверна и известна ни предварително възраст. При това е неясно, дали въобще може да се повиши точността на метода , до исканите от нас параметри.
Гласувай:
121. iliada - Пожелавам ти безкрайно много зд...
02.01.2012 22:40
Пожелавам ти безкрайно много здраве, късмет, любов, пари, успехи и сбъднати мечти през предстоящата 2012-та година.
цитирай
2. iulii - Пожелавам ти безкрайно много зд...
02.01.2012 22:51
iliada написа:
Пожелавам ти безкрайно много здраве, късмет, любов, пари, успехи и сбъднати мечти през предстоящата 2012-та година.
Благодаря ти много ! При толкова хубави пожелания, не мога да направя нищо друго освен да се позова на Вселенския закон- Нека каквото ми мислиш и правиш, да ти се връща десетократно на теб и на хората които обичаш!
цитирай
3. анонимен - какво представлява този метод
05.01.2012 09:50
какво представлява този метод
цитирай
4. iulii - какво представлява този метод ...
05.01.2012 10:20
анонимен написа:
какво представлява този метод

http://bg.wikipedia.org/wiki/Радиовъглеродно_датиране
цитирай
5. pvdaskalov - Три практични въпроса
27.10.2012 11:42
Първият е: Че пробите трябва да имат органичен произход, това е ясно. Но все пак, може ли да ги изброите като видове? Например: дървесина, тъкани и т.н.
Вторият: Как се взимат и пакетират проби от терена, за да не се замърсяват допълнително? След колко време най-късно би трябвало да се проведат анализите, тъй като естествената им среда е била нарушена?
Третият: През 1956 г. се провеждат археологически проучвания на църквата "Св. Петка Самарджийска", при които се откриват множество скелети под нея. Достатъчен ли е костният материал за датиране на погребенията и с каква грешка биха били натоварени резултатите?
С поздрави и благопожелания!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: iulii
Категория: Новини
Прочетен: 183739
Постинги: 40
Коментари: 99
Гласове: 473
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031